Model educatiu

Facilitem l’accés a la pràctica musical a totes les edats, acompanyant-ne els interessos formatius i expressius.

Estem compromesos amb la qualitat educativa i entenem l’art com un àmbit de socialització i de gaudi al servei de les persones, col·lectius i agents culturals.

Actualitzem permanentment la nostra oferta formativa i estem activament vinculats amb la vida cultural i social del municipi i rodalies.